Procedure

Klachtafhandeling

Elan Training B.V.

Elan Training gaat ervan uit dat iedere vraag, opmerking, twijfel of anderszins in onderling overleg opgelost kan worden. Toch kan het gebeuren dat je een officiële klacht in wilt dienen. Wij nemen elke klacht serieus en onderzoeken deze met als doel je vertrouwen te herstellen en met elkaar tot een passende oplossing te komen. We streven ernaar om hier als organisatie van te leren, waardoor we herhaling van de klacht voorkomen en zo onze kwaliteit verbeteren.

1 maart 2022

Definitie klacht
Een klacht is een uiting van ontevredenheid van bijvoorbeeld een student of opdrachtgever over een bewezen dienst, een behandeling of bejegening door of namens Elan Training B.V. en haar medewerkers.

Definitie klager
De persoon of organisatie die een klacht indient en die gebruik wil maken, maakt of heeft gemaakt van de diensten van Elan Training B.V.


Werkwijze

Stap 1: Indienen van een klacht

 • Om je klacht in behandeling te kunnen nemen dient deze zo spoedig mogelijk per mail gestuurd te worden naar info@elantraining.nl
 • De klacht dient minimaal van de volgende gegevens te zijn voorzien:
  Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de opleiding/training die je wilt volgen, volgt of hebt gevolgd, datum en tijdstip van de gebeurtenis, over wie en/of wat je ontevreden bent en het doel van je klacht.

Stap 2: Behandelen van een klacht

 • Binnen 5 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, registreren wij jouw klacht en ontvang je een schriftelijke ontvangstbevestiging.
 • Je klacht wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld door een medewerker die zelf niet betrokken is geweest bij de gedraging die tot de klacht heeft geleid.
 • Tijdens de behandeling van de klacht zoeken we afstemming met degene die vanuit onze organisatie betrokken is bij de klacht.
 • Hierna wordt een beslissing genomen over je klacht. Je wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

Stap 3: Afhandelen van een klacht

 • Een klacht wordt zo snel mogelijk (uiterlijk binnen vier weken) afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen dan laten we dit zo spoedig mogelijk aan je weten en brengen wij jou op de hoogte van de reden hiervan.
 • Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat we samen niet tot een oplossing van de klacht kunnen komen. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillencommissie van artikel 16 (zie onze algemene voorwaarden). De uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor alle partijen.
 • Een afgehandelde klacht wordt door ons gedurende 2 jaar bewaard.

Niet in behandeling nemen van een klacht

 • Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk.
 • Als je klacht niet in behandeling wordt genomen dan ontvang je hierover uiterlijk binnen vier weken schriftelijk bericht.

Inwerkingtreding

Deze procedure klachtafhandeling treedt in werking op 1 maart 2022, alle binnen Elan Training B.V. geldende richtlijnen voor de behandeling van klachten worden tegelijkertijd ingetrokken.

Elan Training B.V. is via de NRTO aangesloten bij de stichting Geschillencommissie Consumentenzaken en Commissie van Kwaliteitshandhaving.

Arnold Boender
Elan Training B.V.

Vragen?

Neem contact met
ons op

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

Elan Training draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders