Jobcoaching onder de Loep

Verbetermogelijkheden externe jobcoaching: onderzoeksrapportage

Uitgebracht door UWV (SBK)

Een jobcoach begeleidt mensen bij het verrichten van reguliere arbeid. Als dit verloopt via UWV verstrekken zij jobcoaching aan alle werkenden met een structureel functionele beperking die behoefte hebben aan dergelijke ondersteuning, als zij niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente (Participatiewet) vallen. Voor mensen die onder de Participatiewet vallen, kan de gemeente jobcoaching organiseren en financieren. De jobcoaching die via UWV wordt verstrekt, wordt uitgevoerd door een externe (door UWV erkende) jobcoachorganisatie, niet door UWV zelf. Formeel bestaat de term jobcoaching niet, maar heet het persoonlijke ondersteuning. Onder die naam staat het in de relevante materiewetten (WIA, Wajong en Participatiewet).

Het onderstaande rapport is uitgebracht door UWV en gaat over externe jobcoaching. Er is een verschil tussen de werknemersvoorziening ‘externe’ jobcoaching en de werkgeverssubsidie ‘interne’ jobcoaching. In beide gevallen gaat het om begeleiding op de werkplek bij het verrichten van reguliere arbeid. Bij interne jobcoaching krijgt de werkgever subsidie om deze begeleiding te organiseren, door een eigen medewerker of via een externe jobcoachorganisatie. Bij externe jobcoaching betaalt UWV de vergoeding voor de coaching aan de (door UWV erkende) jobcoachorganisatie die de coaching uitvoert, op aanvraag van de cliënt.

Elan Training draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders