Jobcoaching onder de loep

jobcoaching jobcoach

Verbetermogelijkheden externe jobcoaching Onderzoekrapportage uitgebracht door UWV (SBK) UWV wil graag samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een gestructureerde integrale verbeteraanpak formuleren om mensen die moeite hebben om zelfstandig op de arbeidsmarkt te functioneren beter te helpen. Uit eerdere onderzoeken en uit verscheidene overleggen met cliëntenorganisaties, werkgeversorganisaties en brancheorganisaties op het …

Jobcoaching onder de loep Lees verder »